Европейска директива 2019/904

17 февруари 2021 г.

Уважаеми партньори,

         Тъй като получаваме много запитвания от Вас, във връзка с Европейска Директива 2019/904, решихме да обобщим най-важното от нея. Както знаете Пластик София ООД е най-големият производител и дистрибутор на опаковки и консумативи за еднократна употреба в България. Ние винаги сме подкрепяли опазването на околната среда, чрез разделно събиране и рециклиране на отпадъците от пластмаса. Като европейска фирма, Пластик София ООД се съобразява с всички национални и общоевропейски наредби, директиви и изисквания, като непрекъснато се стремим да усъвършенстваме и да отговаряме на всички стандарти за качество на продуктите, услугите и екологията.  

         Тъй като опазването на околната среда е важно за нас, Пластик София ООД още много преди да бъде приета гореспомената директива, добави в портфолиото си много био-разградими и еко опаковки. Към този момент ние може да Ви предложим най-богатата гама от екологични алтернативи на продуктите за еднократна употреба. Специално създадохме еко-бранда  , в който можете да откриете всичко необходимо, с което може да заместите забранените продукти от Директивата. Повече информация можете да намерите в сайта ни: www.plastic-sofia.com.

 

 1.    КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да предотврати и намали въздействието върху околната среда на определени пластмасови продукти и да насърчи прехода към кръгова икономика чрез въвеждането на комбинация от мерки, пригодени към продуктите, обхванати от директивата, включително забрана в целия ЕС на пластмасови продукти за еднократна употреба, когато са налични алтернативи. Директивата предоставя стратегия на ЕС за пластмасите, важен елемент в преминаването на ЕС към кръгова икономика.

 1.    КАКВО ОБХВАЩА ДИРЕКТИВАТА?

Пластмасите за еднократна употреба са направени изцяло или частично от пластмаса и по принцип са предназначени за употреба само веднъж или за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени.

 

 1.    КАКВО НЯМА ДА СЕ ЗАБРАНИ?
 •          Пластмасови чаши за еднократна употреба
 •          Пластмасови кутии за еднократна употреба
 •          Алуминиевите опаковки за еднократна употреба
 •          Пластмасови бутилки
 •          Индустриални опаковки (кофички за кисело мляко, опаковки за плодове, канти и т.н.)
 •          Торбички и чували        

 

 1.    КАКВО ЩЕ СЕ ЗАБРАНИ?

Пластмасовите продукти, които трябва да бъдат забранени съгласно директивата, включват:

 •          прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене);
 •          чинии;
 •          сламки;
 •          клечки за уши;
 •          бъркалки за напитки;
 •          пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони;
 •          чаши, чинии, кутии за еднократна употреба, изработени от експандиран полистирен (стиропор);
 •          продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса (полимер, който се разгражда в природата при определени условия).

 

 1.    КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС?

В съответствие с политиката на ЕС в областта на отпадъците от държавите от ЕС се очаква  от държавите членки амбициозно и устойчиво количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г., също така се изисква да:

-         предприемат мерки за намаляване на потреблението на определени пластмаси за еднократна употреба, когато няма алтернатива (чаши за пиене, включително капаци и капачки, и контейнери за приготвени храни за незабавна консумация);

 

-         наблюдават потреблението на тези продукти за еднократна употреба, както и предприетите мерки, и да докладват за постигнатия напредък на Европейската комисия;

 

-         гарантират, че са в сила правилата относно разширената отговорност на производителя;

 

-         информират потребителите и да насърчават отговорното поведение на потребителите, за да намалят отпадъците от такива продукти;

 

-         осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба в отходната система.

 

 1.    КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПЛАСТМАСОВИТЕ БУТИЛКИ?

 

-         Директивата определя ниво на събиране от 90 % за рециклиране на пластмасови бутилки до 2029 г. (с междинна цел от 77 % до 2025 г.).

 

-         Тези бутилки следва да съдържат най-малко 25 % рециклирани пластмаси в тяхното производство до 2025 г. („бутилки от PET“), и 30 % до 2030 г. (за всички бутилки).

 

 1.    КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МАРКИРОВКИ?

Някои пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара, трябва да носят видима, ясно четлива и незаличима маркировка, поставена на тяхната опаковка или на самия продукт:

 •          санитарни изделия;
 •          мокри кърпички;
 •          тютюневи изделия с филтри;
 •          чаши за пиене.

Тези етикети следва да информират потребителите за:

 •          подходящите варианти за управление на отпадъците от продукта или за това какъв тип отпадъци трябва да се избягват за продукта;
 •          наличието на пластмаси в продукта, както и за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда.

 

 1.    КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Директивата въвежда разширена отговорност на производителя, която включва принципа „замърсителят плаща“. Производителите трябва да покрият разходите за:

 •          почистване при управлението на отпадъците;
 •          събиране на данни;
 •          повишаване на осведомеността за следните продукти:
 •          контейнери за храна и напитки,
 •          бутилки,
 •          чаши,
 •          пликове и обвивки,
 •          леки торбички за пазаруване,
 •          тютюневи изделия с филтри.

 

 

 1.    ОТКОГА ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя трябва да бъде въведена в законодателството на държавите от ЕС до 3 юли 2021 г. Правилата за ограниченията на пазара и маркировката на продуктите се прилагат от 3 юли 2021 г., докато изискванията за продуктов дизайн на бутилките се прилагат от 3 юли 2024 г. Мерките за разширена отговорност на производителя се прилагат от 31 декември 2024 г.

*Източник

Директива (EC) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ОВ L 155, 12.6.2019 г., стр. 1—19)

Добавете коментар